Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka:

  • stan obecny i perspektywy rozwoju PZE
  • problematyka finansowo-prawna produkcji energii ze źródeł proekologicznych
  • efektywność energetyczna w budownictwie
  • oddziaływanie produkcji energii proekologicznej na środowisko
  • abiotyczne źródła energii proekologicznej
  • biotyczne źródła energii proekologicznej
  • wybrane zagadnienia z projektowania instalacji PZE