Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i zainteresowanych problematyką dotyczącą aspektów technicznych i pozatechnicznych pozyskiwania energii ze źródeł proekologicznych.


CZAS TRWANIA: 01.10.2016 - 30.06.2017  
Liczba semestrów: 2  
Liczba godzin: 225